Outsite heeft vertrouwenspersonen met wie je contact kunt opnemen om over vereniging-gerelateerde en persoonlijke problemen te praten indien je daar behoefte aan hebt.

Alles wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon opereert volledig onafhankelijk van het Outsite en DWH bestuur. Alleen als de situatie het noodzaakt, en dan alleen met expliciete persoonlijke toestemming, worden kwesties aan hen voorgelegd.

Wees niet bang om contact op te nemen. De vertrouwenspersoon zal elke kwestie serieus behandelen en is er om je te helpen.

Andreas Zafiropoulos

Vertrouwenspersoon Outsite
vertrouwenspersoon-andreas@outsite.nl

Charissa

Vertrouwenspersoon Outsite
vertrouwenspersoon-charrisa@outsite.nl